Zastrzeżenie prawne

Parcela Ja Sp. z o.o. właściciel strony www.parcelaja.pt, dba o ujawnianie wszystkich informacji dotyczących działalności firmy. Wszelkie informacje dotyczące usług firmy nie stanowią oferty handlowej, a ogólne warunki świadczenia usług zostały opisane w osobnym dokumencie. Oprócz informacji dotyczących firmy Parcela Ja Sp. z o.o. oraz świadczonych przez nią usług udostępniane są również informacje dotyczące sposobu działania, klientów oraz partnerów w dziedzinie technologii i finansów. Parcela Ja Sp. z o.o. dba o to, aby jej strona internetowa www.parcelaja.pt, była stale aktualizowana i zawierała wszystkie informacje, których potrzebują jej klienci i dostawcy. Wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej www.parcelaja.pt są przeznaczone do użytku prywatnego. Ich wykorzystanie do celów handlowych bez uzyskania pisemnej zgody Parcela Já jest surowo zabronione. Z drugiej strony wszystkie informacje zawarte w witrynie internetowej mają charakter wskazówek i rekomendacji dla klientów, dostawców i partnerów. Parcela Ja Sp. z o.o. i jej witryna internetowa www.parcelaja.pt, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty, szkody majątkowe lub uszkodzenia ciała wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z przekazanych informacji. Za wszystkie decyzje podejmowane na podstawie przekazanych informacji odpowiada wyłącznie użytkownik. Na swojej stronie internetowej, www.parcelaja.pt, Parcela Ja Sp. z o.o.udostępnia łącza do innych stron internetowych. Jednakże Parcela Ja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tych stronach internetowych lub usługi świadczone przez strony zewnętrzne. Użytkownik może uzyskać dostęp do strony internetowej www.parcelaja.pt za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego; jednakże firma Parcela Ja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z ewentualnego braku możliwości korzystania, opóźnienia, zawieszenia lub przerwania dostępu do witryny. Parcela Ja Sp. z o.o. będzie zawsze dbać o to, aby jej strona internetowa, www.parcelaja.pt, działała prawidłowo na wszystkich urządzeniach zdalnych, nieustannie opracowując mechanizmy monitorowania i aktualizacje, jednakże nie jest w stanie zagwarantować właściwego działania strony na wszystkich urządzeniach. W przypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów skontaktuj się z Parcela Ja Sp. z o.o., wysyłając wiadomość na poniższy adres e-mail: suporte@parcelaja.pt Wszystkie informacje i treści zawarte na stronie www.parcelaja.pt mogą zostać zmienione bez uprzedniego zawiadomienia - z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w przepisach. Kopiowanie (w całości lub w części) jakichkolwiek informacji lub treści dotyczących Parcela Ja Sp. z o.o. bądź strony internetowej www.parcelaja.pt lub kopiowanie jakiegokolwiek obrazu, filmu bądź innego elementu bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Parcela Ja Sp. z o.o. jest zabronione. Dostęp lub korzystanie z usługi Parcela Já za pośrednictwem domeny www.parcelaja.pt oznacza, że użytkownik akceptuje wszystkie powyższe warunki.
WZROST SPRZEDAŻY DZIĘKI USŁUDZE PARCELA JÁ
SIEDZIBA GŁÓWNA
  • Parcela Ja, Sp z o. o. ul. SZELAGOWSKA, nr 49,
  • 61-626 POZNAN REGON: 384378956, NIP: 9721303480